Prezydent bez absolutorium

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Władza ustawodawcza, uchwałodawcza (prawodawcza, legislatywa) stanowi, obok władzy wykonawczej i sądowniczej, jeden z trzech filarów nowoczesnego, demokratycznego państwa.

Jej zasadniczą rolą jest ustanawianie obowiązującego prawa.

Władza wykonawcza (egzekutywa) bezpośrednio zarządza sprawami państwa lub samorządu.

Prezydent Anna Hetman (władza wykonawcza), co roku musi przedstawić, w jaki sposób zostały zrealizowane założenia budżetu zaplanowanego rok wcześniej.
Krótko mówiąc:prezydent na sesji Rady Miasta musi się rozliczyć.

Oceniają to radni,(władza ustawodawcza) którym działania  pani  prezydent  nie muszą się  podobać, wtedy nie udzielają absolutorium. Tak było w ubiegłym roku , Anna Hetman nie uzyskała bezwzględnej większości.
Wczoraj odbyła się sesja Rady Miasta oceniającą wykonanie budżetu za 2017.
Ponownie nie udzielono absolutorium urzędującej prezydent.
Co brak absolutorium oznacza dla miasta?
Nieprzyjęcie tej uchwały nie wywołuje konsekwencji prawnych. 

Komentarze są wyłączone.