Koniec prac na Wyzwolenia w Pawłowicach dalej nieznany

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Powiatowemu Zarządowi Dróg trudno jest określić ostateczny termin zakończenia robót z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i rodzaj wykonywanych prac.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie już w kwietniu 2018 r. podpisał umowę na przebudowę przepustu nad Pawłówką w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Termin zakończenia robót kilkakrotnie był przesuwany z uwagi na pojawiające się trudności niezależne od wykonawcy (obecność niewybuchów, szkody górnicze) – pisaliśmy o tym 28 listopada. Ostatni wyznaczony termin zakończenia zadania upłynął 24 grudnia, jednak ulica nadal pozostaje zamknięta. Urząd Gminy Pawłowice kontaktował się w tej sprawie z Powiatowym Zarządem Dróg. Z uzyskanych informacji wynika, że trudno jest określić ostateczny termin zakończenia robót z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i rodzaj wykonywanych prac, m. in. położenie nawierzchni asfaltowych. Jeżeli pogoda na to pozwoli, prace będą kontynuowane.

 

źródło:.pawlowice.pl

Komentarze są wyłączone.