Maturzyści 2018 wyniki egzaminów dojrzałości!

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Egzamin dojrzałości zdało blisko 80% z nich. W skali kraju najsłabiej radzili sobie uczniowie techników, w liceach było o wiele lepiej.

więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

informacje na temat woj. ślaskiego

Komentarze są wyłączone.