Maturzyści 2018 wyniki egzaminów dojrzałości!

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Egzamin dojrzałości zdało blisko 80% z nich. W skali kraju najsłabiej radzili sobie uczniowie techników, w liceach było o wiele lepiej.

więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

informacje na temat woj. ślaskiego

Komentarze są wyłączone.