Mężczyźni pielgrzymują

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę maja tysiące mężczyzn pokłoniło się Piekarskiej Pani znajdującej się w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Historia Sanktuarium w Piekarach Śląskich jako miejsca pielgrzymowania sięga XVII wieku. To Sanktuarium było też miejscem, gdzie wybrzmiewał społeczny głos Kościoła. W XIX wieku, gdy proboszczem parafii był ksiądz Jan Ficek, budowniczy obecnej bazyliki, Piekary stały się głównym ośrodkiem odnowy religijno-moralnej oraz centrum katolicyzmu społecznego i polskości Górnego Śląska. Do Piekarskiej Madonny pielgrzymowali kardynałowie Stefan Wyszyński, Franciszek Macharski, Józef Glemp. Homilie na Kalwarii głosił również Karol Wojtyła i jako papież zawsze pamiętał o Piekarach Śląskich.
Pielgrzymują także mężczyźni różnych grup społecznych, parlamentarzyści, ludzie pracy, kolejarze, górnicy, hutnicy…
Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn do Piekar miała szczególną wymowę, bowiem przypadła na jubileusz 700-lecia konsekracji ołtarza dedykowanego Matce Bożej w pierwszym, jeszcze drewnianym kościele w Piekarach w 1318 r. Gościem tej pielgrzymki był wysłannik Papieża Franciszka kard. Zenon Grocholewski z Watykanu. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks.arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki. W słowie, które skierował do pątników nie zapomniał o tragedii na kopalni „Zofiówka”, w której zginęło pięciu górników. Słowa podziękowania skierował do reprezentacji z Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, która obecna była na pielgrzymce.

Źródło: informacja własna

Komentarze są wyłączone.