Co dla seniorów?

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Polityka senioralna jest bardzo ważnym elementem w kreowaniu rzeczywistości naszego miasta, w kreowaniu wydarzeń. Program senioralny „Aktywni 60+” jest w trakcie opracowywania. Zostały przeprowadzone rozmowy z różnymi grupami podczas różnych spotkań z władzami miasta, gdzie padło wiele propozycji, które obecnie są bądź w trakcie realizacji, bądź w przygotowaniu. Podczas kolejnego spotkania w Urzędzie Miasta, tym razem z jastrzębskimi seniorami, w cyklu „O mieście bez politykowania”, padło również wiele nowych propozycji. Każdy senior mógł wypowiedzieć się jakie są jego oczekiwania, co chciałby aby zmieniło się w mieście, jakich udogodnień oczekuje.

Na spotkaniu nie zabrakło pani Krystyny Jurewicz, która jest Społecznym Doradcą ds. Polityki Senioralnej i od wielu lat pracuje aktywnie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Pani Krystyna Jurewicz jest do dyspozycji mieszkańców podczas dyżurów w UM w czwartki od 16.00 – 17:00 a także w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w środy oraz mailowo poprzez pocztę urzędu lub pocztę uniwersytetu.

Obecna na spotkaniu była również pani Halina Humeniuk – zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej, oraz pani Teresa Wac wicedyrektor OPS, która również współpracuje z seniorami.

Ważnym elementem polityki senioralnej w Jastrzębiu jest Ogólnopolska Karta Seniora z której od niedawna korzysta już spora liczba seniorów. Dzięki posiadaniu tej Karty, seniorzy mogą skorzystać z wielu promocji przygotowanych przez partnerów programu na terenie całego kraju.  Na temat  Karty Seniora pisaliśmy 22 lutego.

Wprowadzono Kartę Seniora

Na spotkaniu podjęto temat braku domu dziennego pobytu dla seniorów. Jak poinformowała Pani Prezydent Miasta Anna Hetman, obecnie są prowadzone prace nad znalezieniem odpowiedniego lokalu, spełniającego określone warunki, z przeznaczeniem na takie miejsce pobytu.

Pani Prezydent wspomniała również i zaprosiła seniorów do udziału w akcji, która będzie poprowadzona przez Strażą Miejską. Akcja nosi nazwę „Bezpieczny Senior” a będą to różnego rodzaju pogadanki, szkolenia prowadzone przez Straż Miejską i ewentualnie z pomocą Policji. Pierwsze spotkania będą organizowane w maju lub w czerwcu w budynku Urzędu Miasta.

Planowana jest również realizacja kampanii społecznej „Koperta Życia”. „Koperta Życia” przeznaczona jest dla osób samotnie zamieszkujących i ma na celu usprawnienie udzielenia pomocy podczas interwencji medycznej. Akcja będzie polegała na przygotowaniu przez osoby starsze plastikowej koperty, w której zostanie umieszczona ankieta dotycząca między innymi stanu zdrowia, przyjmowanych leków, skłonności do uczuleń itp. oraz wszelkie dane kontaktowe. Te informacje w razie np. wypadku, zasłabnięcia pomogą w szybkiej reakcji innych osób bądź słóżb medycznych, które pojawią się przy danej osobie.

Planowana również jest realizacja projektu „Miasto pokoleń”, który zakłada współpracę międzypokoleniową od przedszkola poprzez szkołę podstawową, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne aż po Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rokrocznie będzie również ogłaszany konkurs dla podmiotów prywatnych na miejsce przyjazne seniorom.

– W naszym mieście jest ponad 25% osób w wieku senioralnym, to jest bardzo dużo i ta liczba będzie niestety wzrastała – mówi Prezydent Miasta Anna Hetman i dodaje, że – jednocześnie z tymi działaniami, które będą podnosić standard życia seniorów,  prowadzimy również takie działania, które spowodują, że Ci młodzi zechcą tutaj też zostawać i mieszkać w Jastrzębiu.

Trwają także prace nad stworzeniem w Jastrzębiu „Domu Solidarności” i jak zapewnia Pani Prezydent, rónież tam znajdzie się miejsce, gdzie seniorzy będą mogli spędzać swój czas w ciągu dnia. W tym roku zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny, dzięki któremu dowiemy się, jak mniej więcej te budynki wchodzące w skład „Domu Solidarności” będą mogły wyglądać.

Na spotkanie przybyła również pani Renata (Amanda) Gibas – zastępca kierownika Klubu Integracji Społecznej, która po krótce przedstawiła ideę i założenia tego Klubu. KIS to jednostka, której celem jest przede wszystkim udzielenie pomocy osobom indywidualnym jak również udzielenie wsparcia ich rodzinom w podtrzymaniu umiejętności i uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym. Pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Integrowanie sie osób o podobnych trudnościach, problemach społecznych, czyli typowo taki klub gdzie uczestnicy będą wymieniać się doświadczeniami ale zarazem będą mogli uzyskać wsparcie od kompetentnych osób.

Oficjalne otwarcie Klubu Integracji Społecznej (w skrócie KIS) odbyło się 16 lutego 2016 r. a siedziba znajduje się na ul. Wrzosowej 4-8-12
czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Pani Renata (Amanda) Gibas z zawodu jest opiekunem medycznym i przez kilka ostatnich lat opiekowała się osobami starszymi.
– Jestem tutaj dzisiaj ponieważ bardzo interesuje mnie, jaki punkt widzenia mają seniorzy, gdyż docelowowo chcielibyśmy zintegrować całe Jastrzębie, nie tylko osoby, które są w ciężkiej sytuacji, bo są bezrobotne.  Czekam na propozycje z państwa strony, jesteśmy otwarci i chielibyśmy zrobić np. kawiarenkę dla seniorów, i nie tylko dla seniorów. Chcemy żeby państwo mieli radość z tego co tam będzie można zrobić.

Pania Renata Gibas odniosła się również do wypowiedzi seniorki, która zwróciła uwagę na to, że wszystkie plany, projekty kumulują się wokół dzielnicy Zdrój.

– Klub Integracji Społecznej właśnie jest w Centrum, przy ulicy Wrzosowej, tam jest pięknie wyremontowany budynek, są trzy duże sale, jedna jest zapełniona komputerami, dwie sale są wolne do wykładów. Jest tam naprawdę wiele możliwości, także gdyby państwo mieli jakiekolwiek pomysły, propozycje, jesteśmy tam codziennie od 8:00 do 16:00.

8 7 6 12 11 10

Brak komentarzy.

Leave a comment