Dzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Zawodowych

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

14 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się czwarta edycja Dnia Przedsiębiorczości zorganizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego celem jest promowanie świadomego rozwoju, przedsiębiorczości oraz podejmowania biznesowych inicjatyw.

Zebrani goście, wiceprezydenci miasta Roman Foksowicz i Robert Chojecki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Koba, naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pawłowski, inspektor Wydziału Edukacji Monika Dudacy, kierownik Wydziału Oświaty Izby Rzemieślniczej w Katowicach Maria Banachowicz, dyrektor biura Cechu Rzemiosł Różnych w Wodzisławiu Śląskim Anna Orszulik-Oślizlok, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych oraz licznie przybyli gimnazjaliści i uczniowie klas VIII szkół podstawowych wzięli udział w konferencji pod hasłem „Od ucznia do przedsiębiorcy”. Prelegenci, Krzysztof Króliczek – prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Kompleks” oraz Grażyna Mackiewicz – z sekcji szkoleń Jastrzębskiej Spółki Kolejowej starali się przekonać zebranych, że dostosowanie się do współczesnego rynku pracy, wykorzystanie nowych technologii i inwestycja w siebie są gwarancją sukcesu.

W czasie tegorocznego Dnia Przedsiębiorczości uroczyście otwarto również nowoczesną pracownię chłodnictwa i klimatyzacji, sfinansowaną ze środków unijnych w ramach projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele Wydziału Funduszy Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego, w którym przygotowano i realizowano projekt: naczelnik Michał Domagała, kierownik referatu Beata Czułyt, inspektor Gabriela Sitek i referent Grażyna Lis.
Potwierdzeniem, że uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych są ludźmi przedsiębiorczymi było wręczenie certyfikatów udziału w projekcie „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość” finansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uroczystość uświetnił pokaz mody i fryzur „Trendy 1918” wpisujący się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Po prelekcjach i pokazie zebrani uczniowie uczestniczyli w warsztatach promujących zawody technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik budownictwa, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego, monter nawierzchni kolejowej, mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer oraz projekty unijne, które realizuje Zespół Szkół Zawodowych.

Galeria Foto

Komentarze są wyłączone.