Podsumowanie projektu “Rozkodujmy Matematykę w naszym mieście”

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

5 czerwca w Domu Zdrojowym odbyło się podsumowanie projektu “Rozkodujmy Matematykę w naszym mieście”, który był realizowany w jastrzębskich szkołach w roku szkolnym 2017/2018.

Nie przypadkowo to miejsce zostało wybrane na podsumowania, bowiem wszystko zaczęło się w Parku Zdrojowym w Masnówce, podczas wakacji. Wtedy to pomysłodawczyni projektu doradca metodyczny matematyki Ewa Szatkowska zaprosiła do współpracy koleżanki doradcę metodycznego matematyki i informatyki Ewę Majchrzak i doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej Joannę Rajnysz. I tak zaczęło się planowanie jak rozkodować matematykę w Jastrzębiu – Zdroju. Ten pomysł z entuzjazmem przyjęła Pani Prezydent Anna Hetman, która objęła mecenat nad tym przedsięwzięciem.
7 września 2017 roku ruszył projekt “Rozkodujmy matematykę w naszym mieście. W nazwie projektu znalazło się słowo „Rozkodujmy”, bowiem podejmowane działania skierowane były do szerokiego gremium odbiorców: uczniów, nauczycieli i mieszkańców naszego miasta.
Na uroczystości zostały przypomniane działanie, jakie towarzyszyły uczniom, nauczycielom oraz rodzicom w minionym roku szkolnym m. in. prelekcje, szkolenia, warsztaty, konferencje, tygodnie matematyki, wystawy oraz konkursy.
Wręczono również nagrody w konkursie plastyczno – fotograficznym „Matematyczne Inspiracje w Naszym Mieście”.
Ale to nie wszystko, co działo się tego dnia. Laureaci wszystkich miejskich matematycznych konkursów realizowanych podczas trwania projektu zostali nagrodzeni, ponadto mogliśmy poznać najznakomitsze młode ścisłe umysły.
Tytuł największy młody umysł Jastrzębia – Zdroju w edukacji wczesnoszkolnej otrzymał Mikołaj Bartczak ze Szkoły Podstawowej nr 1, którego nauczycielem jest Pani Anita Polnik –Klajn.
Tytuł największy młody umysł Jastrzębia – Zdroju w klasach IV – VI szkół podstawowych otrzymał Adam Czakon ze Szkoły Podstawowej nr 1, którego nauczycielem matematyki jest Pani Bożena Kuban.
Tytuł największy młody umysł Jastrzębia – Zdroju klas VII szkół podstawowych otrzymał Michał Sobczak ze Szkoły Podstawowej nr 9, którego nauczycielem matematyki jest Pani Wioletta Czajor.
Tytuł największy młody umysł Jastrzębia-Zdroju szkół ponadgimnazjalnych otrzymał Radosław Matuszczyk z Zespołu Szkół nr 6, którego nauczycielem matematyki jest Pani Joanna Majda.
Na uroczystość przybyli znamienici goście Pani Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój Anna Hetman, Pan Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Kasza, Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Miasta Anna Toborowicz, Pan Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pawłowski, Pani Inspektor Wydziału Edukacji Monika Dudacy, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pan Remigiusz Skubis, zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele jastrzębskich szkół oraz bohaterzy uroczystości, uczestnicy projektu, którzy odnieśli sukcesy w konkursach na szczeblu miejskim oraz ich rodzice.
Zaproszeni goście mogli zobaczyć zwycięski projekt “Złoty podział w przyrodzie naszego miasta”, drużyny uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.
Całą uroczystość uświetnił program artystyczny wykonany przez uczniów Zespołu Szkół nr 6 oraz Zespołu Szkół nr 1 pod czujnym okiem Pani Sandry Płonka – Duda, nauczycielki matematyki Zespołu Szkół nr 6.

Informacja nadesłana
Zdjęcia: Wydział Promocji Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój

Komentarze są wyłączone.