Saperzy na OWN

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Na terenie miejskiej inwestycji znaleziono niewybuch. Na szczęście, sytuacja jest już opanowana.Na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, gdzie od kilku miesięcy trwają prace związane z rewitalizacją obiektu, znaleziono niewybuch.

Zgodnie z procedurami, do akcji włączył się Patrol Saperski, który zabezpieczył znaleziony ładunek, po czym usunął go z terenu OWN.

Największa miejska inwestycja nie jest pod żadnym pozorem zagrożona w związku z zaistniałą sytuacją – prace zostały już wznowione.

Brak komentarzy.

Leave a comment