Złóż wniosek o przyznanie nagrody

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
Do 31 marca można składać wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój 020, budynek A) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Wnioski mogą składać: komisja Rady Miasta właściwa ds. kultury, instytucje kultury, stowarzyszenia twórców i artystów oraz inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

Informacje dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród znajdują się w Uchwale Nr I.2.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.01.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.

 

źródło; jastrzebie.pl

Brak komentarzy.

Leave a comment